Rok s pandémiou na trhu práce – časť 1

magnet-me-LDcC7aCWVlo-unsplash

Už je to viac ako rok, od kedy sme celý náš život, vrátane práce, začali riadiť z obývačiek. Ako sa zmenil vzťah zamestnancov k ich práci a firme samotnej a aké dôsledky to má na firemnú kultúru?

Na svete existujú dva typy ľudí. Poznáte to porovnanie v bežných životných situáciách, ako napríklad, keď jedni radšej ostávajú hore skoro celú noc a druhí sa budia s prvými slnečnými lúčmi. Pandémia korona vírusu spôsobila, že podobné tendencie v správaní môžeme nájsť aj v pracovnom živote.

Na jednej strane tu máme zamestnancov, ktorí sú frustrovaní z domácej izolácie, nemajú možnosť rozvíjať svoj sociálny život na pracovisku, dať si kávu, či obed s kolegami, alebo len zmeniť prostredie a ísť do práce, čo donedávna považovali za samozrejmú súčasť ich života. Na druhej strane je tu však skupina ľudí, ktorí si po počiatočnom zmätku a pocite odlúčenia uvedomili, že to, čo bol ich firemný benefit na pár dní v mesiaci, je zrazu ich denná rutina a pridaná hodnota, o ktorú viac nemusia žiadať. Homeoffice sa stal štandardom.

Bez ohľadu na ktorú skupinu sa teraz pozrieme, faktom zostáva, že v každom vzťahu na diaľku vzniká istá trhlina, ktorá sa bez obrovskej snahy oboch strán každým dňom prehlbuje. Tento proces môže vo výsledku skončiť rozhodnutím ísť ďalej a objaviť nové možnosti. Inými slovami, zmeniť prácu.

Čo bude ďalej?

V súčasnosti sme sa dostali do situácie, keď je očkovanie dostupné pre veľkú skupinu obyvateľstva a počty nakazených, či hospitalizovaných ľudí klesajú. Otvára sa tu však otázka, čo bude nasledovať. Budeme sa tváriť, že sa vlastne nič nestalo a vrátime sa k zaužívaným formám organizácie práce, alebo sa do popredia dostanú nové trendy, ktoré tento trh zmenia?

Výsledky najnovšieho prieskumu od spoločnosti Microsoft Corp. publikované na portáli Bloomberg ukazujú, že väčšina zamestnancov má značné problémy so súčasnými pracovnými podmienkami a pandémiu doslova len prežívajú, zatiaľ čo veľké percento opýtaných zvažuje zmenu zamestnávateľa už počas tohto roka. Z odpovedí taktiež vyplýva, že ľudia zvažujú možnosť presťahovania sa z dôvodu zvýšenej flexibility, ktorú im umožnila prácu na diaľku.

Flexibilita ako nový trend na trhu práce
Ak na chvíľu zabudneme na teóriu o dvoch typoch ľudí a do úvahy vezmeme výlučne vyššie spomenuté dáta, nezdá sa Vám, že lojalita zamestnancov voči firmám, kde pracujú, výrazne klesla? Niečo na tom bude. Avšak, táto nová skutočnosť nemusí byť nutne na škodu. Podľa vývoja na trhu sa dá predpokladať, že sa posúvame od vzťahu poskytovateľ práce vs. zamestnanec k viac vyrovnanej obchodnej spolupráci. V tomto novom nastavení si ľudia začínajú uvedomovať svoju váhu, alebo to kľudne nazvyme aj cenou, a ich pôvodné zamestnanie sa mení na transakciu, kde oni predávajú svoju odbornosť a čas a zamestnávateľ, respektíve firma ich kupuje. V tomto obchodnom vzťahu sa prioritou stáva rovnosť.

„Vplyv pandémie je citeľný. Podľa štatistík ÚPSVaR, v marci 2021 dosiahla miera nezamestnanosti v SR cca 8,5%, čo je takmer 235 tisíc nezamestnaných ekonomicky aktívnych ľudí. V ponuke pracovných miest sa zvýšil počet voľných pracovných pozícií, ktoré je možné vykonávať z domu, pribúda aj počet pracovných miest so skráteným pracovným úväzkom, práca na jednotlivé projekty, či agentúrne zamestnávanie, čo znamená, že trh práce sa stáva flexibilnejším.“

ManpowerGroup Slovakia

Podľa nášho člena Gabriela Brockmana, spoluzakladateľa Tater Games, dlhodobý homeoffice ukázal, ktoré interakcie a stretnutia na pracovisku sú skutočne potrebné. Meetingy sú výrazne kratšie a viacero položiek, ktoré boli zdanlivo nevyhnutnou súčasťou práce z kancelárie, jednoducho zmizlo z našich kalendárov. Zamestnávatelia si uvedomili, že pokiaľ sa sústredia na pracovný výkon, nemusia už viac riešiť dodržiavanie pracovného času. Zamestnanci, na druhej strane, taktiež začali efektívnejšie využívať čas, kedy napríklad čakajú na vyriešenie úlohy, ktorá ich blokuje. Namiesto toho, aby sedeli v kancelárii a snažili sa predstierať, že pracujú, sa môžu venovať svojmu hobby alebo domácim prácam. Tým, že sme si všetci naplno zvykli na prácu cez rôzne nástroje ako Zoom alebo Slack, zamestnávatelia majú oveľa väčšie možnosti a môžu najať ľudí zo zahraničia.
Táto nová situácie prináša výhody pre obe strany. Skúsení ľudia si vedia nájsť dobrú prácu bez potreby presťahovať sa a spoločnosti môžu najať odborníkov z rôznych kútov sveta bez potreby ich relokovať. Ekonomika sa stáva globálnou a dokonca ľudia z menej rozvinutých krajín môžu konkurovať odborníkom zo zahraničia. Výsledkom je, že človek, ktorý si hľadá prácu má dnes oveľa viac možností a môže si dovoliť byť vyberavý, zatiaľ čo zamestnávatelia musia zvyšovať svoju konkurencie schopnosť.

„Zamestnanci sú to, čo vytvára hodnotu firmy. Spoločnosti, ktoré si to uvedomia, získajú konkurenčnú výhodu a lepšie postavenie v novovznikajúcom nastavení trhu práce. Aj na Slovensku je tento posun viditeľný a programy, ktoré ľudí odmeňujú na základe úspechu spoločnosti, ako napríklad ESOP, si získavajú popularitu. Túto stratégiu sme už od začiatku implementovali aj v Tater Games. Ak by som to mal zhrnúť, nikto nepracuje preto, aby pomohol niekomu inému zbohatnúť. Inými slovami to znamená, že ak ponúkate okrem finančného ohodnotenia aj niečo navyše, bude vaša spoločnosť atraktívna pre viac skúsených ľudí a je pravdepodobné, že si získate aj ich lojalitu.”

Gabriel Brockman, Tater Games


Ako môže firma zvýšiť motiváciu a lojalitu ľudí v súčasnej situácii?
Na začiatok si treba pripomenúť, že mnohí ľudia, ktorí dnes pracujú vo firme, kde pôsobili aj pred začiatkom pandémie, pravdepodobne zvažujú zmenu v oblasti zamestnania. Dôvody sa môžu líšiť. Podľa psychológov je na celom svete rapídny nárast takzvaného “pandemického vyhorenia” a veľká skupina ľudí zažíva pocity vyčerpanosti alebo nedokáže držať tempo a fungovať v každodennej realite. Korona kríza trvá dlhšie, ako očakávali, jej následky sú podstatne výraznejšie, ako sa predpokladalo, alebo len skrátka stratili akýkoľvek záujem o dianie v spoločnosti, kde pracujú.
Existuje viacero spôsobov, ako udržať zamestnancov doslova pri zmysloch a podporiť ich kreativitu aj počas terajšej situácie. Čo však zostáva prioritou je fungujúci tím. Základom tímu, ktorý spolupracuje na diaľku je dobre nastavený spôsob komunikácie, kde majú ľudia možnosť spolu interagovať, vytvárať skupinové rozhovory a v neposlednom rade mať priestor na neformálnu komunikáciu a udržiavanie vzťahov na pracovisku, či mimo neho. Možnosť aspoň príležitostného návratu do reálneho života a osobných stretnutí sa javí ako ďalší kľúčový bod. Počas pandémie existuje hneď niekoľko spôsobov, ako môžu zamestnanci opäť zažiť skutočný brainstorming, či bežný deň v kancelárii aj bez nutnosti znovuotvorenia a prevádzky celých priestorov firmy. Fenomén takzvanej hybridnej kancelárie si získava pozornosť a pozitívne ohlasy po celom svete. Hlavnými výhodami tejto alternatívy voči tradičným kancelárskym priestorom je zníženie nákladov na prenájom plne zariadených kancelárií, flexibilné a krátkodobé nájomné zmluvy a inšpirujúce prostredie pre naštartovanie upadajúcej firemnej kultúry.

“Za posledný rok došlo na trhu práce k viacerým zmenám. V priemere sa ukazuje, že čas práce vzrástol o jednu hodinu denne, čo vyústilo do pocitu vyhorenia a prepracovania. Po viacerých debatách s členmi Campus Cowork sme dospeli k výsledku, že približne 20% ľudí chce naďalej pracovať z domu, no väčšine by vyhovoval hybridný model, alebo teda mix homeofficu a práce z kancelárie.”
Sandra Hemzová, COO, Campus Cowork

Strata záujmu je problémom firiem na celom svete. Komunikácia, či už navonok alebo dovnútra stratila svoje zázemie a princíp “byť na jednej vlne” sa vytratil. Tento jav však vo väčšine prípadov nie je spôsobený výlučne pandemickou situáciou, ale chabou komunikáciou vo vnútri spoločností. Vedúci pracovníci často odmietajú priznať, ako sa veci majú, kam firma smeruje a aké sú vyhliadky do budúcnosti, ale naopak uprednostňujú stratégiu zahmlievania. Každý z nás sa nachádza v situácii, keď sa dejú veci, ktoré nás netešia a všetci s tým do určitej miery rátame. Avšak ak spoločnosti pristúpia k tejto situácii tak, že nechajú svojich zamestnancov na pochybách, dôjde k prehĺbeniu pocitu odlúčenia a s ním spojených dôsledkov v podobe zvýšenej miery fluktuácie ľudí.

Dlhodobý homeoffice a brand image
Korelácia medzi súdržnosťou v rámci tímu a tým, ako značka navonok pôsobí je najvýraznejšia v malých a stredných firmách. Spôsobuje to prepojenie úrovne lojality zamestnancov voči firme a ich pocit spokojnosti na pracovisku, ktoré sa následne odrazia aj v externej komunikácií značky. V momente, keď zamestnanci, najmä tí, ktorí majú na starosti kreatívne oddelenia, stratia motiváciu a chuť prinášať nové nápady, komunikácia značky sa stáva statickou alebo inak povedané menej výraznou.
Tejto téme sa budeme ďalej venovať v našom nasledujúcom blogu, tak si ho nenechajte ujsť. Ak Vás zaujímajú novinky zo stále sa meniaceho sveta práce, či startupovej komunity a chcete mať najnovšie poznaky k dispozícii okamžite, dajte nám follow na Instagram a Twitter. 🙂

Používame cookies-ky. V Campuse a rovnako aj na webe. Viac info Ochrana osobných údajov.