Na hackathone vznikol digitálny systém na správu investičných akcií v meste Trenčín

026A0580

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci s Campus Cowork zorganizovalo ďalší, v poradí už šiesty, hackathon financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR. IT profesionálov, ale aj študentov stredných a vysokých škôl, ktorí majú blízko k programovaniu, dizajnovaniu aplikácií alebo moderným technológiám privítalo 10. až 11. novembra 2023 mesto Trenčín.

Témou hackathonu bola digitalizácia procesu implementácie investičných akcií v meste Trenčín. Hackeri mali za úlohu vytvoriť systémové riešenie na správu investičných akcií rôznych kategórií a tak dosiahnuť zrýchlenie a sprehľadnenie implementácie investičných projektov, minimalizáciu chýb, zlepšenie internej komunikácie, či sprístupnenie vybraného pohľadu na investičné akcie pre verejnosť.

Pred hackathonom bola správa procesov v podobe zdieľanej excelovej tabuľky, pričom podporné dokumenty k investíciám malo mesto uložené na niekoľkých miestach, čo sťažovalo ich dohľadateľnosť a identifikáciu najnovších verzií. Práve vďaka inovatívnemu prístupu riešiteľských tímov, sa počas víkendu podarilo navrhnúť zlepšenie týchto procesov v podobe digitálneho a najmä prehľadného systému. “Ďakujeme všetkým účastníkom za ich snahu a ochotu pomôcť samospráve. Teraz nás čaká druhá etapa projektu s MIRRI, rozpracovať najlepšie riešenie a spustiť ho do prevádzky. Veríme, že sa nám to spoločne podarí,” dodal zástupca primátora mesta Trenčín, Patrik Žák.

Víťazi si rozdelili spolu až 6,000 eur

Víťazmi hackathonu “Budovanie mesta s prehľadným systémom investícií” sa stal tím s názom Opium. Za svoju snahu boli odmenení aj finančnou výhrou vo výške 3,000 eur! Ich idea pozostáva z Microsoft 365 riešenia pre komplexný proces investičných akcií spracovaný ako centrálny HUB mesta. Kapitán tímu, Matúš Izakovič, ich riešenie bližšie opísal: “Hackathon nám umožnil ukázať naše skúsenosti s vývojom aplikácií na mieru pre Microsoft 365 a Teams. Skvele spravený hackathon sme si užili a navrhli sme komplexné riešenie správy investičných akcií pre mesto Trenčín. Vypracovali sme procesnú analýzu, zapracovali procesy mesta na správu investícií a komunikáciu zamestnancov mesta od potreby investičnej akcie, cez komunikáciu na úrady a inžiniering až po kolaudáciu. Vytvorili sme „jedno miesto pravdy“: Mestský HUB, ktorý nahrádza intranet mesta a umožňuje spravovať investičné akcie vrátane evidencie, notifikácií, dokumentov, komunikácie, generovania dokumentov, rozpočtovania a je personalizovaný pre každého zamestnanca mesta. Súčasťou systému je konektor pre aktualizáciu informácií o investičných akciách na webe mesta, automatický systém na zasielanie SMS a WhatsApp správ pre občanov o obmedzeniach na komunikáciách a „Trenčan“ – Inteligentný AI komunikačný expert odpovedajúci na otázky občanov ľudskou rečou, ktorý vie o všetkých investičných akciách, obmedzeniach a uzáverách komunikácií a rád informácie poskytne každému občanovi 24 hodín denne. Tím Opium.systems si hackathon veľmi užil! Viac takýchto akcií prosíme!”

Prvé miesto – Opium

Druhé miesto a odmenu 2,000 eur (opäť 🙂) získal tím Gogoľ x ZARF. Počas hackathonu vytvorili systém projektového riadenia, ktorý sa skladá z administračného rozhrania a verejnej webstránky s jednoduchým prehľadom projektov a investícií určenej k prezentácii aktívnych projektov smerom k občanom. Systém zastrešuje problémy projektového manažmentu, kontroluje dodržiavanie termínov a archivuje všetky zmeny. Vďaka automatickému generovaniu API dokumentácie a API výstupov z každého modulu, umožňuje jednoduchú integráciu do ďalších interných systémov. „Na tento hackathon sme spojili sily firiem Gogoľ Development a ZARF, aby sme mestu Trenčín priniesli solídne IT riešenie v oblasti manažovania investícií. Tešíme sa, že sa porote náš funkčný prototyp www.inovujemetrencin.sk páčil a naše opätovné umiestnenie v TOP 3 vnímame ako napĺňanie našej misie – zlepšovať slovenské IT a Slovensko ako také,“ povedal Adam Pastirčák.

Druhé miesto – Gogoľ x ZARF

Tretie miesto s finančnou odmenou 1,000 eur obsadil tím s názvom Team 09. Na základe zadania sa rozhodli vyvinúť riešenie, ktoré stojí na M365 cloudových technológiách, čím zaručil jeho použiteľnosť, udržateľnosť a v prvom rade realizovatelnosť. „Hackathon v Trenčíne bol zázračný, na dva dni sme sa presunuli do ideálneho sveta, kde všetko fungovalo, jedlo a pitie sa zjavovalo na stole, všetci sa usmievali, mentori boli k dispozícii, bolo to mega! Veľa sme sa naučili, a to, že sa nám podarilo odkusnúť trochu z prize money nás potešilo a veľmi povzbudilo! Ďakujem všetkým, ktorí tento zázrak priniesli do Trenčína, „ zhodnotil kapitán tímu, Vlado Sedlák.

Tretie miesto – Team 09

Hackathony budú pokračovať aj v roku 2024

Hackathonom v Trenčíne, ktorý bol v poradí už šiesty, sme projekt Hacknime.to pre tento rok ukončili. Avšak nedávno bola cez MIRRI SR zverejnená ďalšia výzva, cez ktorú sa samosprávy mohli prihlásiť a navrhnúť témy hackathonov na budúci rok. Po zhodnotení prihlášok odbornými hodnotiteľmi bude vybratých až 5 tém a my sa pustíme do príprav na ich realizáciu počas roka 2024!

Zdieľajte na:

Používame cookies-ky. V Campuse a rovnako aj na webe. Viac info Ochrana osobných údajov.