​​Štátne ÚVO bude na deviatom hackathone hľadať automatizovaný systém na generovanie vzorových súťažných podkladov a všeobecných obchodných podmienok​​

HACKATHON – nazov (1)

Koncom júna budeme opäť zefektívňovať verejnú správu. Tentokrát je zadávateľom témy Úrad pre verejné obstarávanie, ktorého cieľom je nájsť také digitálne riešenie, ktoré zabezpečí podporu služieb pre verejné obstarávanie a odbúranie administratívnej záťaže verejných obstarávateľov. Deviaty hackathon, ktorý spoluorganizujeme s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR s názvom, Hackni si súťažné podklady, sa uskutoční už 21. – 22. júna v priestoroch Simplicity v Sky Park Offices v Bratislave. Hackerské  tímy sa na nadchádzajúci hackathon už môžu prihlasovať, a tak si zasúťažiť o finančnú odmenu. V hre je dokopy až 6000€

 

Hľadá sa digitálne a moderné IT riešenie

V rámci boja s administratívnou náročnosťou verejného obstarávania je cieľom ÚVO zabezpečiť prostredníctvom digitálneho riešenia, zlepšenie a modernizáciu procesov. „Hackathon použijeme na Úrade pre verejné obstarávanie prvýkrát a vnímame ho ako nový spôsob riešenia spoločenských výziev. V diskusii chceme hľadať optimálne riešenie nie celkom pozitívneho stavu, ktorý je spôsobený viac ako 20 ročnou absenciou štandardizácie základnej dokumentácie vo verejnom obstarávaní,“ povedal v súvislosti s konaním hackathonu predseda Úradu pre verejné obstarávanie Peter Kubovič.


Navrhnuté riešenie by malo umožniť automatické vyhľadávanie a generovanie vhodných podkladov z existujúcej databázy na základe preddefinovaných potrieb používateľa. Ďalej by riešenie malo vedieť dynamicky prispôsobovať vybrané časti predmetných dokumentov, pričom nesmie chýbať možnosť prispôsobenia sa legislatívnym zmenám, ďalšej aktualizácie, či povinnosť registrácie používateľov.


Od inovatívneho nápadu po reálne projekty 

Hackathony z projektu Hacknime.to sú financované z Plánu obnovy a odolnosti SR, vďaka čomu sa ich význam nekončí ocenením výherného riešenia podujatia. Na implementáciu navrhnutého systému sú vyhradené finančné prostriedky vo výške až 100 000 eur bez DPH.  

“Projekt Hacknime.to vytvára unikátne prepojenie talentovaných mladých ľudí, skúsených odborníkov a verejných inštitúcií pri vývoji digitálnych riešení. Tentokrát chceme spolu zvýšiť nielen efektivitu verejného obstarávania, ale aj odbremeniť verejných obstarávateľov od administratívnej záťaže, čím môžeme priamo prispieť k rýchlejšej implementácii riešení vzniknutých aj na našich podujatiach. Preto budem rád, ak profíci z komunity opäť prídu podporiť hackathon svojou účasťou, vyjadril sa k hackathonu Viktor Štefaňák, Head of Partnerships v Campus Cowork.

Prihlás sa a hackni súťažné podklady! 

Prihlásiť na hackathon sa môžu jednotlivci a tímy zložené z tech špecialistov, odborníkov na tému a mladých inovatívnych ľudí na webe hacknime.to

Prihlásené tímy a odborníci budú počas víkendu intenzívne pracovať na koncepte riešenia výzvy Navrhni digitálne riešenie, ktoré bude automaticky vyhľadávať a generovať prispôsobené vzorové súťažné podklady a všeobecné obchodné podmienky, pričom umožní výber medzi jednoduchými a modulárnymi súťažnými podkladmi,” pričom víťazné riešenie bude ocenené výhrou až 3000€. Prihlasovanie je otvorené do 19. júna 2024, alebo do naplnenia kapacity. 

Zdieľajte na:

Používame cookies-ky. V Campuse a rovnako aj na webe. Viac info Ochrana osobných údajov.