Hackeri počas víkendového MIRRI SR hackathonu navrhli koncept digitálneho dvojčaťa mesta Prešov

DSC02810

S Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR sme zorganizovali už piaty hackathon financovaný z Plánu obnovy a odolnosti, ktorý sa tentokrát konal v Prešove. Mladé talenty aj skúsení IT profesionáli mali príležitosť navrhnúť koncept digitálneho dvojčaťa mesta Prešov, ktorého cieľom bude modelovať rôzne situácie z oblasti energetiky, dopravy, životného prostredia, bezpečnosti, urbanizácie, či odpadového hospodárstva a priamo reagovať na vzniknuté otázky a predpokladať ich dopad v skutočnej realite. Tímy, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach boli ocenené aj finančnou odmenou, spolu vo výške až 6000 eur!

Prešovského hackathonu, ktorý sa konal v historických priestoroch Múzea Solivar, sa zúčastnilo približne 60 hackerov, ktorí vytvorili 15 súťažných tímov. Dva tímy sa však počas víkendu zlučili a tak ich nakoniec súťažilo 14. Splniť zadanie a odovzdať navrhnuté riešenie porote sa načas podarilo 10 tímom, ktoré následne svoje nápady prezentovali aj naživo. Po dlhšej porade porota vybrala 3 výherné tímy.

Potenciál nápadov, ktoré počas hackathonov vznikajú potvrdil aj primátor mesta Prešov František Oľha a dodal: “Pevne verím, že sa nám čo najskôr podarí zostaviť zadanie, aby sme mohli v spolupráci s víťazným tímom ich riešenie pretaviť aj do reálnej podoby. Veľmi sa teším, že sme mali možnosť tu byť, že sme dostali príležitosť takýto projekt realizovať s podporou Plánu obnovy a odolnosti. To čo ste spolu s nami dnes videli, súvisí so všetkým, čo mesto Prešov dnes potrebuje.”

Víťazné tímy hackathonu

Výhercami hackathonu sa stali členovia tímu nolimit. Navrhli riešenie, ktoré umožňuje meranie okamžitej spotreby elektrickej energie objektov mesta Prešov, publikovanie údajov do dátového skladu mesta a vizualizáciu spotreby za ľubovoľnú časovú jednotku. Víťazný tím viedol Matej Lukáč, ktorý pôsobí ako CEO developerskeho štúdia nolimit a po prevzatí ocenenia vysvetlil, prečo ich téma hackathonu zaujala: “Ďakujeme mestu za adresné témy, ktoré boli konkrétne, a pilotné riešenie bolo možné predstaviť priamo na mieste konania hackathonu. Vybrali sme real-time zber dát do novej dátovej platformy mesta v kombinácii s aktuálnymi potrebami v oblasti energetiky, kde výsledkom by malo byť meranie a následné šetrenie.”

Prvé miesto, tím nolimit

Na druhom mieste skončil tím ZARF, ktorý vyhral predchádzajúci hackathon v Bratislave. „Ďalší zo série celoslovenských hackathonov, kedy môžeme potvrdiť, že ide o technologickú udalosť popredných priečok čo sa týka príprav, organizácie a exekúcie. V Prešove sme taktiež mohli vidieť, že v meste prevláda stále silný podiel mladej a zapálenej generácie, ktorá aj tentokrát ukázala, že im na ich meste záleží a chcú ho, rovnako ako svoju krajinu, posúvať vpred,“ zhodnotil člen tímu, Marek Gogoľ. Riešenie, ktoré navrhli sa zaoberá interpretáciou dát z dátového skladu mesta Prešov a ich zobrazovaním takou formou, aby boli použiteľné a pochopiteľné pre administratívnych pracovníkov aj bežných občanov.

Druhé miesto, tím ZARF

Tretie miesto patrí študentskému tímu Džawľ, ktorý viedol profesor SPŠE Prešov Martin Šechný. Ich navrhnuté riešenie využíva údaje v reálnom čase zo senzorov, zohľadňuje nevyužité miestnosti a voľné dni, či vyhodnocuje nedostatky a podľa týchto údajov inteligentne upravuje vykurovanie, aby sa zabránilo zbytočnej spotrebe energie. Martin po skončení podujatia dodal, “Hackathon Digitálne dvojča mesta Prešov je skvelá príležitosť nájsť inovatívne nápady a spájať talenty do tímov, ktoré sa môžu premeniť na začínajúcich podnikateľov. SPŠE Prešov dlhodobo vychováva mladých inovátorov pre hackathony alebo iné príležitosti a tým systematicky prispieva k digitálnej budúcnosti mesta.”

Tretie miesto, tím Džawľ

Najbližšie sa vidíme na hackathone v Trenčíne

Projekt Hacknime.to nekončí a v novembri sa posunie do ďalšieho slovenského mesta. 10. a 11. novembra budeme spoločne hľadať spôsob, ako vytvoriť prehľadný investičný systém pre mesto Trenčín. Prihlasovanie súťažných tímov je už teraz možné cez web Hacknime.to!

Zdieľajte na:

Používame cookies-ky. V Campuse a rovnako aj na webe. Viac info Ochrana osobných údajov.