Prepojenie seniorov a digitálneho sveta

8 8 people viewed this event.

Ako motivovať seniorov k využívaniu digitálneho zariadenia a pomáhať im orientovať sa v digitálnom svete?

Panelová diskusia:

  • Andrea Cox, director at digiQ
  • Júlia Čillíková, výkonná riaditeľka úseku dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa NBS
  • Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR a gestor Pomoci obetiam

Zaregistruj sa

To register for this event email your details to sandra.wantrubova@campus-cowork.com

Register using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Date And Time

29.11.22 , 17:30
 

Location

Share With Friends