CoderDojo

CoderDojo Bratislava

Medzinárodná sieť bezplatných krúžkov
programovania pre deti

CoderDojo je o podpore kreativity u detí vo veku 7 až 17 rokov
a učenia sa v uvoľnenej atmosfére a sociálnom prostredí.

CoderDojo

CoderDojo je pôvodom írska iniciatíva, ktorá má dnes už viac ako 800 pobočiek - Dojos vo viac ako 60 krajín sveta. V Dojo majú mladí ľudia príležitosť spoznať a pochopiť technológiu, ktorá ovplyvňuje svet, v ktorom žijú.

Vďaka tomu získavajú nové, dôležité skúsenosti s tvorbou webových stránok, aplikácií, či hier. Mladí ľudia, ktorí Dojo navštevujú získavajú komplexné zručnosti v logickom myslení, v riešení problémov, ale aj prezentačné a komunikačné zručnosti.

CoderDojo funguje na princípe open source, je to dobrovoľníkmi vedená a nezisková organizácia, ktorá vedie krúžky programovania pre mladých ľudí.

Rodičia

CoderDojo je zábavný a sociálny priestor, kde mladí ľudia vo veku 7-17 rokov spolu objavujú technológiu, získavajú rady a podporu od skúsených mentorov. V Dojo majú príležitosť tvoriť webové stránky, aplikácie, hry či zahrať sa s robotikou. Hlavným cieľom je rozvíjať ich kreativitu prirodzeným spôsobom. Zároveň získajú neoceniteľné skúsenosti a skvelý základ pre ďalšie rozvíjanie ich programovacích zručností.

Dojo je otvorené pre všetkých mladých ľudí vo veku 7 až 17 rokov, ktorí chcú 2 hodinky v týždni venovať programovaniu.

Stretávame sa každý piatok medzi 16:00 a 18:00 v 0100 Campus na 2. poschodí bratislavského Binaria.

Prihláste svoje dieťa

Fotogaléria

Mentori

Vždy hľadáme technicky zdatných mentorov, ktorí sú ochotní na pár hodín v mesiaci zdieľať svoje vedomosti a zručnosti s inými. Získate príležitosť pomôcť odhodlaným mladým ľuďom, ktorí sa chcú naučiť tajomstvo kódu a pochopiť technológie, ktoré menia svet.

Formát CoderDojo je voľný – deti pracujú na svojich projektoch a mentori sú im k dispozícii ak potrebujú pomôcť, poradiť, či inšpirovať.

Otvorení sme akýmkoľvek programovacím jazykom, ktoré ovládate.

Staňte sa mentorom

Naši partneri

Powered by 0100 Campus
0100campus

Staré Grunty 15
841 04 Bratislava
dojo@0100campus.com
0904 690 666
facebook.com/coderdojo

We are part of